Nomor SKSK/HGU/DA/1984
Pemegang HakPT. GUNUNG MATABEAN, BERKEDUDUKAN DI MALANG
-