Nomor SK62-HGU-BPN RI-2007
Pemegang HakPT.YUDHA WAHANA ABADI
-